Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

''