Etik Davranış Kuralları

​ETİK KURALLARI BEYANNAMESİ​

• Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tüm çalışanları iş ve işlemlerinde iyi örnek olmayı ve politik davranmamayı esas alır.

• Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulmasına özen gösterilir.

• Çalışmalarda ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım sergilenir.

• Alınan kararların tarafsız ve bağımsız olması sağlanır.

• Çalışanlar arasındaki iş bölümünde, personelin niteliğine azami ölçüde dikkat edilir.

• Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.

• Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, net ve yazılı bir şekilde düzenlenmiştir.

• İş bölümü yanında iş takvimi de yapılır.

• Kamu malları ve kaynaklarının amaç dışı faaliyetlerde kullanılmamasına, etkili ve verimli kullanılmasına ve tasarrufuna önem verilir.

• Kurum çalışanlarına karşı olabilecek psikolojik şiddet, baskı ve taciz gibi olumsuz iç ve dış etkenlere karşı önlem alınır.

• Moral ve motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

• Çalışanların eşit şartlarda güncel gelişmelere ayak uyduracak, kişisel/mesleki gelişim ve eğitim almalarına önem verilir.

• Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır.

• Çalışanlar görevlerini sahiplenir, özverili ve çözüm odaklı davranış sergilerler.

• Çalışanların birbirleriyle işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmalarına dikkat edilir.

• Çalışanlar işleriyle ilgili güncel mevzuatı takip eder, mevzuat dışı müdahalelerde bulunmazlar.

• Yöneticiler ve çalışanlar kılık kıyafet ve duruşları ile kurumunu en iyi şekilde temsil ederler.

• Kurumda yetki ve sorumluluklar eşitlik ilkesine göre dağıtılır.

• Önyargıdan uzak, her türlü fikre açık ve hoşgörülü bir yönetim tarzı sergilemeye dikkat edilir.

• Bilgi birikimi olan çalışanların kurum için önemli olduğu kendilerine hissettirilir ve faaliyetlere dâhil olmalarına önem verilir.

• İş deneyimi ve becerisi sınırlı olan personelin de faaliyetlere katılımı için tedbir alınır.

• Başarılı çalışmalar yasal mevzuattaki ödüllendirme sistemi ile takdir edilir.

• Meslekler arası çatışmalara ve meslek ayrımcılığına fırsat verilmez.

• Kurumda yapılan işlerde mevzuata uygunluk, süreklilik, sürdürülebilirlik ve saydamlık gözetilir.

• Ekip çalışması ilkesine önem verilir.

• Tecrübe sahibi personeller deneyimlerini paylaşmaktan kaçınmazlar.

• Çalışanların sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlanmalarına dikkat edilir.

• Çalışanlar kendilerini ön plana çıkarmak adına diğer çalışma arkadaşlarını küçük düşürecek davranışlarda bulunmazlar.

• Yöneticiler ve çalışanlar iş ve işlemlerinde müşteri memnuniyetine büyük önem verirler.​

''