17.8.2018 / Gösterim Sayısı : 160

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali TEKİN’in Kurban Bayramı Basın Açıklaması

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halkımızın kurban bayramını huzur ve düzen içerisinde geçirebilmesi amacıyla çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. 19 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" kapsamında, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ilimiz kurban kesim ve satış yerleri oluşturulmuştur.  

Vatandaşlarımız kurbanlık seçimlerini, komisyon tarafından belirlenen ve ilan edilen 28 satış noktasından birinden yapabilirler. Aynı zamanda vatandaşlarımız hem kendi sağlıkları hem de görüntü ve çevre kirliliği yaratmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri bakımından kurbanlık kesim yeri olarak belirlenen 60 noktadan birinde kesim yapmaları da önem arz etmektedir.

Bu alanların gerekli kontrol ve denetimleri veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmelerini sağlamak üzere Kurban Bayramı süresince görevli nöbetçi ekiplerimiz kontrol ve denetimlere devam edeceklerdir.

İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerindeki denetimlerde, bugüne kadar sağlıksız, pasaportsuz, veteriner sağlık raporsuz ve küpesiz hayvanlara rastlanılmamıştır. Veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık yönünden kurbanlık hayvanlarda yapılan muayenelerde bulaşıcı, salgın, ihbari mecburi ve zoonoz hastalık belirtileri gösteren bir hayvana da rastlanılmamıştır.

İl Müdürlüğü olarak bayram öncesi kontrol ve denetimlerimiz görevli veteriner hekimlerimiz tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüzce ve kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde yurt dışı menşeili kaçak hayvanın ilimize giriş yapmış olduğuna dair herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmamıştır. Gerek ilçelerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından da piyasada kulak küpesiz kurbanlık hayvan olduğu konusunda hiçbir bildirim olmamıştır. Aynı zamanda İlimizde faaliyet gösteren Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Laboratuarından İl Müdürlüğümüze hastalıklı hayvan tespitiyle ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunulmamıştır.

Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Bayramı süresince ve sonrasında Vatandaşlarımız gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler. Ekiplerimiz her türlü tedbiri almak üzere iş başında çalışmalarını sürdürmektedirler.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle yapılan çalışmalarımız sonucunda kurbanlık hayvan şartlarına haiz büyükbaş hayvan varlığı 14.599 adet, küçükbaş hayvan varlığı ise 149.899 adet olarak tespit edilmiştir.

Kurbanlık hayvan kesiminden önce Veteriner Sağlık Raporu veya Nakil Belgesinin bulunması gerekmektedir. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin, büyükbaşların ise ayrıca hayvan pasaportunun bulunması gerekmektedir. Çok zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu veya memesi kesilmiş olmamalıdır.

Hayvanın gebe veya yeni doğum yapmış olmaması gerekir. Yüksek ateşi olan, çok genç (büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük ve kapak atmamış) hayvanların satın alınmaması gerekmektedir. Sağlık yönünden belirgin belirtiler gösteren (öksürük, nefes darlığı, salya ve burun akıntısı, kötü kokulu ishal gibi) hayvanların da kurbanlık olarak alınmaması gerekmektedir. Dişi hayvanların gebe olma ihtimalleri düşünülerek kurbanlık olarak erkek hayvanların tercih edilmesi gerekmektedir.

Kurbanlık hayvan kesimi sırasında şunlara dikkat edilmelidir.

Alınan kurbanlık hayvanların, ilimizde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren mezbahanelerde veya kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi, kesim esnasında ehil kasapların seçilmesi, hayvana eziyet etmeden ve acı çektirmeden kesim işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Kurbanlarınızı keserken gırtlak gövdede kalmak üzere, her iki şah damarı, yemek borusu ve soluk borusu içine alacak şekilde tek hamlede kesiniz. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Kesilen kurbanların iç organları parçalanmadan ve en seri şekilde çıkarılmalıdır. Deri yüzülürken veya tulum çıkartma yapılırken deriye zarar verilmemelidir.

Kurbanlık hayvan kesiminden sonra dikkat edilmesi gereken konular

Etler, kesimden hemen sonra tüketilmemeli, 12 saat soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra tüketilmesi ete lezzet, aroma sağlayacaktır. Kesim sonucu oluşan atıkların ise mutlaka gömülmek suretiyle imha edilmesi, kedi köpek gibi hayvanlara yedirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca kesim esnasında etin yenilmesinde şüphe duyulduğu durumlarda kurban hizmetleri komisyonu tarafından kurban kesim yerlerinde görevlendirilen veteriner hekimlere müracaat edilerek etlerin muayenesinin yaptırılması gerekmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra kesilen hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının kayıttan düşürülmesi amacıyla en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize getirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın hayvan sağlığı, sevk ve kayıt işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla İl ve İlçe müdürlüklerimizde kurban bayramı süresince nöbetçi veteriner hekim görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulduğu takdirde veteriner hekimlere ulaşılması mümkün olacaktır. Gübre, kan ve yenmeyen iç organlar gibi atıklarla çevre kirletilmemeli, atıklar mümkünse derin çukurlara gömülmeli yada sızdırmaz torbalarda genel çöp toplama mahallerine bırakılmalıdır.

İl Müdürlüğü olarak Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

Muhammet Ali TEKİN

İl Tarım ve Orman Müdürü

''